Astmatest
Ta kontroll
Image
virus
Astma og COVID-19

Lær mer om din astmakontroll

Våkner du om natten? Må du avstå fra visse aktiviteter fordi du lett blir andpusten? Kanskje får du astmaanfall iblant. Da er det en risiko for at astmaen din ikke er kontrollert. Faktum er at mange med astma tror at den er under kontroll – til tross for at de opplever symptomer. Derfor sier vi – ikke venn deg til dårlig astmakontroll! Finn ut om det er mer du kan gjøre for å ha det bedre.
Image

Liten test - store fordeler

Astmatesten er utviklet av medisinske eksperter innen astma og mange pasienter har allerede gjennomført testen. Testen er ikke utviklet for å stille en diagnose eller bestemme hvilken type behandling du bør ha, men den gir legen din et bilde på sykdomsaktiviteten og hvor godt kontrollert astmaen din er. Denne informasjonen hjelper så legen din å bestemme hvilken type behandling du behøver.1

Hva innebærer astmakontroll?

Astmakontroll er det det høres som: at du har kontroll på astmaen din og på astmasymptomer. Denne kontrollen bygger på at du bruker legemidlene dine på riktig måte, men også på at du besøker legen din jevnlig, helst hvert år.² Legen gjør en vurdering og avgjør om behandlingen din bør endres.

MYTE: Jeg må bruke behovsmedisinen min hver dag...

SANNHET: Hvis du føler deg tungpustet og må bruke behovsmedisinen din hver dag, så kan det være et tegn på at astmaen din ikke er godt kontrollert, og du bør oppsøke legen din.²

MYTE: Jeg skal kun bruke astmamedisinene mine når jeg har symptomer eller under et anfall...

SANNHET: Den forebyggende medisinen virker ved å redusere betennelsen i luftveiene, men må rekke å virke før symptomer og anfall kommer. Forebyggende medisin må derfor tas regelmessig. Behovsmedisin skal derimot kun brukes ved behov.²

MYTE: Astmaanfall er alltid plutselige og alvorlige…

SANNHET: De fleste astmaanfall bygger seg opp gradvis med økende plager som piping, hoste og tungpust. Å gjenkjenne slike varselsymptomer tidlig og justere behandlingen kan forhindre anfall.²

MYTE: De med astma bør ikke trene...

SANNHET: Astmabehandlingen bør være så god at man kan tåle og orke å trene. Når man er i god fysisk form, og kan klare å unngå overvekt, er dette gunstig for den generelle astmakontrollen.²

Coronaviruset (COVID-19) gjør det ekstra viktig å ha god astmakontroll

Pasienter med velregulert astma har ingen økt risiko for alvorlig Covid-19 sykdom3

Lær mer om
din astmakontroll

Referanser

  1. Schatz M, Sorkness CA, Li JT et al. Asthma Control Test: reliability, validity, and responsiveness in patients not previously followed by asthma specialists. J Allergy Clin Immunol 2006; 117: 549-56
  2. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2020. chapter 2 and 3.
  3. Folkehelseinstituttet, Generelle råd til risikogrupper: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/, sist lest 08.12.2020
Vi som står bak denne siden heter GlaxoSmithKline (GSK). GSK er et forskningsdrevet globalt legemiddelfirma. Vår oppgave er å hjelpe folk til å klare mer, føle seg bedre og leve lengre.

NP-NO-ASU-WCNT-200001 desember 2020
Cookie Policy | Terms of use | Privacy Statement | Kontakt oss

The website is funded and developed by GSK
© 2015-2018 GSK group of companies. All rights reserved. 
©2002 QualityMetric Incorporated. Asthma Control Test is a trademark of QualityMetric Incorporated.